Praktijkfolder

Praktijkfolder Medisch Centrum " De Hollenhorst "


Medisch Centrum " De Hollenhorst "

Venneperweg 503
2152 CA NIEUW VENNEP
Telefoon: 0252-689200
Spoed: 0252-682213
Fax: 0252-682248
Receptenlijn: 0900-4433222

:

benroling.praktijkinfo.nl

E-mail: recepten@hollenhorst.nl


Afspraak maken

Er is dagelijks van maandag tot en met vrijdag spreekuur volgens afspraak. Er is geen inloopspreekuur.
U kunt telefonisch een afspraak maken tussen 08.00u en 12.00u. Op woensdagavond is er een avondspreekuur.
Als u voor dezelfde dag nog een afspraak wilt, adviseren wij u voor 09.00u te bellen; u loopt anders de kans dat de spreekuren al vol zijn.

Meer tijd

Een gewone afspraak duurt 10 minuten. Wilt u meer tijd bijvoorbeeld omdat u enkele problemen tegelijk wilt bespreken, overleg dan met de praktijkassistent over een dubbele afspraak.
Wij willen ons zoveel mogelijk aan de afspraaktijd houden om uitlopen van het spreekuur te voorkomen.

Triage

Bij het maken van een afspraak vraagt de praktijkassistent naar de reden van uw contact. Ze doet dat om de aard van uw klachten zo goed mogelijk in te schatten.
Bovendien kan zij in overleg met u bepalen bij welke zorgverlener (arts, praktijkassistent, poh) u het beste een afspraak kunt krijgen.
De praktijkassistent is natuurlijk verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Avondspreekuur

Op woensdagavond is er van 1800-2015u avondspreekuur. Dit spreekuur is ingesteld om een ieder die zich overdag erg moeilijk vrij kan maken, de mogelijkheid te bieden zonder verzuim van werk toch ons te kunnen bezoeken.

U kunt voor dit spreekuur elke ochtend via de praktijkassistenten een afspraak maken.

Chirurgisch Spreekuur

Kleine chirurgische verrichtingen doen wij zelf in de praktijk op dinsdagmiddag en op woensdagavond. Op dit spreekuur kunt u terecht om kleinere onschuldige plekjes van huid of onderhuids weefsel te laten verwijderen zoals een kleine moedervlek, talgklierzwellingen, ouderdomswratten of een steelwratje. Het is wel belangrijk dat wij u eerst op het normale spreekuur zien om de aard van een plekje te beoordelen. Verwijderde weefsels laten wij altijd in het ziekenhuis door de patholoog-anatoom onderzoeken. De vergoeding van dit onderzoek door de patholoog kan ten koste gaan van uw eigen risico.

Functie-onderzoek

Wij doen veel onderzoekingen in eigen beheer:

Doppler onderzoek: met een echo wordt de toestand van de bloedvaten in de benen onderzocht.

ECG                     : electrocardiogram: een hartfilmpje.

Holter                  : u krijgt een kastje mee waarmee het ritme van het hart gedurende langere tijd kan worden vastgelegd.   De vergoeding hiervoor kan ten koste gaan van uw eigen risico.

Spirometrie          : longfunctie onderzoek.

24uurs bloeddrukmeting: uw bloeddruk wordt 24 uur lang gecontroleerd.

Al deze onderzoekingen worden door onze praktijkassistenten uitgevoerd na overleg met de huisarts.

 

Niet komen na gemaakte afspraak

Wij willen onze spreekuren zo nauwkeurig mogelijk plannen; wij hebben ook een drukke praktijk. Als u een afsrpaak heeft gemaakt bij ons willen wij dan ook graag dat u zich aan deze afspraak houdt. Indien u onverwachts verhinderd bent, laat ons dit weten zodat wij uw afspraaktijd aan een ander kunnen geven.

Indien u zonder bericht niet op een afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt u hiervoor het passantentarief in rekening te brengen.

Openingstijden

Praktijktijden

 Openingstijden

Telefonisch 
spreekuur huisarts

Informatie uitslagen via praktijkassistent

Maandag

 08.00-17.00u
 

 12.30-13.30u 11.30-12.00u

Dinsdag

 08.00-17.00u
     

 12.30-13.30u 11.30-12.00u

Woensdag

 08.00-17.00u


 18.00-20.15u

12.30-13.30u     

11.30-12.00u

Donderdag

 08.00-17.00u

 12.30-13.30u 11.30-12.00u

Vrijdag

 08.00-17.00u

 12.30-13.30u

11.30-12.00u

  Toelichting op praktijktijden:


08.00-12.30u: De praktijk is (telefonisch) bereikbaar voor al uw vragen, afspraken maken enzovoorts. Wilt u voor alle niet spoedeisende vragen gedurende deze tijd met onze assistente bellen.

11.30-12.00u: de praktijkassistent is dagelijks op deze tijd beschikbaar om u te informeren over uitslagen van verricht onderzoek.

12.30-13.30u: Telefonisch spreekuur door één van de huisartsen.

13.30-17.00u: De praktijk is uiteraard (telefonisch) bereikbaar maar wilt u tijdens deze uren alleen bellen voor spoedeisende zaken omdat de assitente in de middag haar eigen spreekuren doet voor bloeddrukcontrole en alle andere voorkomende zaken.

18.00-20.15u: Avondspreekuur. Er is chirurgisch spreekuur, spreekuur voor alle klachten en de praktijkondersteuner houdt spreekuur voor haar patiënten

Op momenten dat wij niet bereikbaar zijn, wordt u voor spoedeisende zaken via de telefooninstallatie naar dokter J. Smaal of dokter W. Ouwendijk verwezen. Beide artsen kunnen met uw toestemming ook uw dossier inzien.

17.00-08.00u: De praktijk is gesloten. U kunt de dienstdoend huisarts bereiken via de Huisartsenpost tel. 023-2242322.

 

 

 

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur van de huisarts is elke werkdag van 12.30u-13.30u.

Het nummer voor het telefonisch spreekuur is: 0252-689200
U krijgt dan een huisarts rechtstreeks aan de telefoon.

Het telefonisch spreekuur van de huisarts is bedoeld voor:
- korte vragen over medische problemen.

- bespreken van uitslagen van verricht onderzoek.

U kunt  via het telefonisch spreekuur geen afspraken maken en ook geen langere gesprekken voeren.

 

De praktijkassistent is dagelijks van 1130-1200u beschikbaar om u te informeren over uitslagen van verricht onderzoek. 

Visites aan huis

Uiteraard kunnen wij u ook thuis bezoeken.
Als u door ziekte of leeftijd niet in staat bent naar de praktijk te komen kunt u telefonisch via de assistente een visite aanvragen. 
Wilt u bij een visiteaanvraag, als het mogelijk is, vòòr 11.00u bellen i.v.m. onze dagindeling.
De assistente beoordeelt in overleg met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

De waarneming ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen is geregeld via de Huisartsenpost. Op de Huisartsenpost werken de huisartsen van de Haarlemmermeer samen.

Alleen voor dringende zaken die niet tot de normale spreekuurtijden kunnen wachten, kunt u de dienstdoende huisartsen bereiken via de Huisartsenpost.

Openingstijden: Iedere werkdag na 17.00u.tot 08.00u.de volgende ochtend. In het weekend van vrijdagmiddag 17.00u tot maandagochtend 08.00u.  Tijdens alle algemene feestdagen.

 

Afspraken maken

U kunt niet zonder telefonische afspraak naar de Huisartsenpost. 

Houd bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost

De HuisArtsenPost is gevestigd in het Spaarne Ziekenhuis aan de achterzijde op de begane grond bij de spoedeisende hulp.
Adres:Spaarnepoort 1,2132 TM Hoofddorp,tel.:023-2242322

Assistent huisarts (aios)

Artsen leren het specialisme huisarts via een driejarige opleiding na de zesjarige artsenstudie.
Vanuit de afdeling Huisartsgeneeskunde van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) zijn er regelmatig assistent huisartsen in de praktijk werkzaam. Alles wat hij/zij doet gebeurt in overleg met uw eigen huisarts. De assistenten die bij ons werken zijn in hun laatste jaar van hun huisartsopleiding.

Wij rekenen op uw medewerking omdat wij ook in de toekomst huisartsen nodig hebben!

 

Inschrijving nieuwe patiënten

OP DIT MOMENT KUNNEN WIJ HELAAS GEEN NIEUWE PATIENTEN INSCHRIJVEN.

 welkom1 

Fijn dat u vertrouwen stelt in onze huisartsenpraktijk en dat u zich wilt aanmelden als nieuwe patiënt bij ons. Om uw aanmelding soepel te laten verlopen vindt u hieronder de procedure in 4 stappen.  

Stap 1: informeren

Informeer of we u in onze praktijk kunnen opnemen.

Een enkele keer zijn er redenen waarom we iemand niet in de praktijk kunnen toelaten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u te ver weg woont.

Natuurlijk is het ook van belang dat u zich thuis voelt in onze praktijk. Eventueel kunt u nog een kennismakingsgesprek aanvragen voordat u een definitieve keuze maakt.

Mochten er geen bezwaren zijn dan nodigen we u graag uit tot stap 2.

 Stap 2: uitschrijven

U laat uw huidige huisarts weten dat u van huisarts verandert.

Dit kan in een persoonlijk gesprek, per telefoon of schriftelijk.

U bespreekt met uw oude huisarts de volgende punten:

-  De reden waarom u  overstapt

-  De datum dat u overstapt (per direct of over enkele dagen of maanden) Let op! Het is handig om deze datum te laten vallen na inschrijving bij ons.

-  De naam en het adres van onze praktijk. Uw oude huisarts moet namelijk uw medische gegevens (dossier) overdragen.

 Stap 3: informatie overdracht

Vraag uw oude huisarts of hij uw dossier naar ons opstuurt. Dit kan elektronisch of per aangetekende post. Beide manieren zijn veilig.

Verder geeft u bij ons aan welke zorgverzekeraar u heeft. U hoeft hen niet op de hoogte te stellen van de gewijzigde situatie.

We vragen uw toestemming (als u die niet al eerder gegeven heeft) voor aanmelding bij het Landelijk Schakelpunt. Hier worden op veilige en betrouwbare wijze gegevens uitgewisseld tussen uw zorgverleners. U kunt hierbij denken aan uw apotheek en huisartsenpost

 Stap 4: nadere kennismaking

Allereerst wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek bij de huisarts. Het is handig om het ingevulde inschrijfformulier in te leveren bij de balie op het moment dat u een afspraak maakt voor dit intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u zaken toelichten die u niet op het inschrijfformulier kwijt kunt.

Tevens hebben wij een kopie nodig van uw identiteitspapier (b.v. rijbewijs, paspoort).

Tot slot willen we u er op attent maken dat we in de avond, nacht en in het weekend gebruik maken van de huisartsenpost. 

 inschrijfformulier 

inschrijfformulier (Engelstalig) 

 

 

 

 

 

 

 

Klachten, suggesties

Wij proberen ons werk op hoog niveau en met veel inzet te doen. Maar natuurlijk zijn ook wij maar gewone mensen.
Als u van mening bent dat er iets niet goed gegaan is of als u over iets ontevreden bent, aarzel vooral niet om met ons hierover contact op te nemen!
Wij willen dit graag weten, o.a. om waar mogelijk veranderingen aan te brengen.

U kunt uw suggestie of klacht mondeling aan ons doorgeven maar uiteraard ook schriftelijk of via deze website. Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens het spreekuur uw probleem bespreken. Tot slot kunt u ook anoniem uw suggestie of klacht bij ons indienen; hoewel dit niet onze voorkeur heeft.

Wij zullen uw klacht altijd serieus bespreken en u krijgt na het indienen van een klacht altijd binnen 2 weken een eerste reactie van ons.

Wij willen een huisartspraktijk zijn waar wij prettig kunnen werken en op deze manier met plezier en toewijding u als patiënt kunnen helpen en adviseren. Wij vragen u om met respect met onze medewerkers om te gaan. Bent u het niet eens met een advies/behandeling, dan kunt u dat gerust laten weten maar met respect.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met ons of met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Missie/Visie (Onze zienswijze)

Missie:

Wij willen eerste lijns geneeskunde bieden, zoveel mogelijk op wetenschappelijke basis. Kernwoorden voor ons zijn continue zorg, preventie, zorg dichtbij huis en  aandacht voor het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden van onze cliënten.

Wij kunnen hoogwaardige eerste lijns zorg leveren door intensieve samenwerking tussen de verschillende medewerkers van de praktijk die ieder hun eigen deskundigheid hebben. Ook werken wij veel samen met alle huisartsen van Haarlemmermeer-Zuid in de Coöperatie Vizionair en met andere paramedische beroepsbeoefenaars.

In ons werk baseren wij ons op de bestaande Nederlandse wetenschappelijke standaarden. 

Delegatie van taken tussen de medewerkers is van groot belang om de verschillende activiteiten in de eerste lijn goed uit te kunnen voeren.

Hart- en vaatziekten, diabetes, longziekten en ziekten en problemen van de oudere mens hebben onze speciale aandacht.

Preventie is in onze ogen een gedeelde verantwoordelijkheid van de cliënt en onze medewerkers.

Wij streven ernaar om waar mogelijk zoveel mogelijk taken vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn over te brengen.

Wij zijn een opleidingspraktijk voor huisartsen en doktersassistentes mede om continuïteit van zorg op langere termijn te kunnen bieden.

In onze werkomgeving staan zowel cliënt als medewerkers centraal. Respect voor elkaar vinden wij een noodzakelijk gegeven.

Visie:

In de komende jaren zal het belang van de eerste lijns gezondheidszorg sterk toenemen. Wij zullen steeds meer taken op ons moeten nemen i.v.m. bezuinigingen in de tweede lijn, substitutie van (geestelijke) gezondheidszorg van tweede naar eerste lijn, vergrijzing van de bevolking en de praktijkpopulatie en toenemend protocollair werken.

De toenemende vergrijzing met eveneens toenemende behandelmogelijkheden van ziekten zal onze aandacht vragen m.n. ook in de vorm van multi-morbiditeit en polyfarmacie. Wij zullen het recent gestarte aandachtsgebied Ouderenzorg verder gaan ontwikkelen. 

De toenemende en brede vraag naar eerste lijns gezondheidszorg leidt er toe dat wij deze zorg niet meer als solo praktijk kunnen leveren. Samenwerking met een drietal andere huisartspraktijken, een apotheker en een fysiotherapeut zal binnen enkele jaren leiden tot nauwe samenwerking onder 1 dak in het centrum van Nieuw-Vennep.

Ook zullen wij onze zorg waar mogelijk binnen de kaders van Ketenzorg gaan aanbieden om omschreven patiëntengroepen de noodzakelijke multidisciplinaire zorg te kunnen garanderen.

Wij willen een laagdrempelige relatief kleinschalige eerste lijns voorziening blijven.

Al deze ontwikkelingen maken een continue scholing van alle medewerkers zinvol en noodzakelijk inclusief scholing in samenwerking.

 

 

 

Praktijkassistent

De praktijkassistenten

Onze praktijkassistenten beantwoorden al uw telefoontjes. Zij zijn een gewaardeerde spil in onze praktijk.
De praktijkassistenten zijn ervoor opgeleid om u over medische problemen advies te geven. Zij zullen bij het maken van een afspraak naar de aard van uw klacht vragen; dit is noodzakelijk om het spreekuur te plannen.

Tussen 08.00 en 12.00u kunt u de praktijkassistenten bereiken voor al uw vragen; tussen 11.30 en 1200u kunt u hen ook bellen voor uitslagen van verricht onderzoek. 

Tussen 13.30 en 17.00u doen de praktijkassistenten hun eigen spreekuren en verrichten administratief werk. Wilt u hen 's middags dan ook alleen voor spoedeisende zaken benaderen?

Uitslagen van verrichte onderzoeken kunt u via de assistentes (zie boven) of  via de artsen verkrijgen; de artsen houden zijn hiervoor bereikbaar via het telefonisch spreekuur tussen 12.30 en 13.30u.

Taken van de praktijkassistenten:
U kunt voor vele zaken bij onze praktijkassistenten terecht omdat zij breed zijn opgeleid:
• administratieve zaken
• assisteren bij chirurgische ingrepen
• bloeddrukcontrole
• ECG
• EHBO
• hechtingen verwijderen
• injecties
• onderzoek van bloedvaten (doppler) en onderzoek hartritmestoornissen (holter)
• oren uitspuiten
• urine-onderzoek
• wondverzorging
• wrattenbehandeling
• zwangerschapstest
 

Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkondersteuner (Bianca van Dienst) heeft een HBO opleiding. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door haar geleverde zorg. Zij voert gedelegeerde taken uit die vooral liggen op het vlak van begeleiding (zorgverlening, voorlichting) van patiënten met chronische aandoeningen.

In onze praktijk is de praktijkondersteuner mede verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen en voor patiënten met diabetes, (preventie van) hart- en vaatziekten en asthma/copd. In het kader van de Ouderenzorg heeft Bianca een aanvullende HBO opleiding afgerond en bezoekt zij zelfstandig patiënten die hiervoor in aanmerking komen

Als onderdeel van deze functie doet zij o.a. alle noodzakelijke controles bij patiënten met diabetes, maakt ECG's en voert longfunctie-onderzoekingen uit.

De bevindingen van de praktijkondersteuner worden zoveel mogelijk protocollair verwerkt en altijd met de huisarts besproken.

folder praktijkondersteuner

Praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

De praktijkondersteuner GGZ kan u bij vele psychische problemen ondersteunen. Zij heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding en kennis en ervaring met vele soorten van problematiek. Behandeling is voor u geheel kosteloos en gaat ook niet ten koste van uw eigen risico.

Bij ons werkt op maandag- en woensdagmiddag Eveline Paauw; onder het kopje 'medewerkers' kunt u meer over haar lezen. 

De huisarts heeft graag met u contact alvorens u naar onze POH-GGZ te verwijzen. 

Recepten herhalen

U kunt bij ons een recept van door u gebruikte medicatie op een aantal manieren herhalen:

1. Via deze website, zoek op herhaalreceptformulier.

2. Via de herhaaltelefoon: 0900-4433222

3. U brengt bij onze praktijkassistenten de lege verpakking voor 10.00u 's morgens, u haalt het recept na 16.00u op in uw apotheek.

Spoedgevallen

8.00u-17.00u op gewone werkdagen:

Voor spoedeisende gevallen kunt u overdag altijd direkt met onze praktijk bellen. Gebruik het gewone telefoonnummer tel. 689200.

Is er levensgevaar én zijn wij in gesprek, bel dan ons spoednummer tel. 682213. Ook kunt u dan natuuurlijk altijd tel. 112 bellen.
Als u het spoednummer gebruikt voor niet-levensbedreigende zaken, zal de assistente de verbinding direkt verbreken.

Komt u liever niet zonder telefoontje vooraf naar de praktijk, omdat er dan misschien geen huisarts aanwezig is.

17.00u-8.00u en in weekends en op alle zon- en feestdagen:

Bel de Huisartsenpost (HAP), tel. 023-8908700. Ook kunt u dan natuuurlijk altijd tel. 112 bellen.

 

Vakanties

Alle medewerkers gaan uiteraard op vakantie.

Wij hebben de praktijk zodanig georganiseerd dat de praktijk het gehele jaar door normaal is geopend. Wij hebben dus geen vakantie sluiting.

Wetenschappelijk onderzoek/projecten

Wij vinden wetenschappelijk onderzoek in de huisartspraktijk belangrijk. Alleen door onderzoek kan de geneeskundie verder komen en kunnen er nieuwe behandelingen gevonden worden. Wij doen met enige regelmaat mee met onderzoek dat gestart wordt vanuit de Universiteit van Leiden en vanuit het Spaarne Ziekenhuis. Als wij denken dat u mee zou kunnen doen sturen wij u voor een onderzoek een persoonlijke uitnodiging; wij hopen op uw medewerking!

Ook werken wij mee aan Zorgregistraties eerste lijn door het NIVEL, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Via onderstaande links kunt u zien wat deelname van onze praktijk aan de studies door het NIVEL inhoudt: 

Toelichting onderzoek door NIVEL

Privacy reglement NIVEL

Op dit moment doen wij mee met de In Actie studie vanuit het UMC Utrecht. Deze studie richt zich op verbetering van de zorg voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten; met name op meer bewegen.  

Naast wetenschappelijk onderzoek voeren wij ook zelf met enige regelmaat  projecten uit in de praktijk. Dit betreft steeds onderwerpen waarvan uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het nuttig is om iets te doen/te veranderen etc.

Enkele voorbeelden:

Mensen met cardiovasculaire aandoeningen (hartinfarct, angina pectoris e.d.), longziekten (COPD, astma), diabetes en depressie willen wij met regelmaat controleren. Wij roepen mensen met deze aandoeningen aktief op voor onderzoek en controle.

Mensen boven de 75 jaar hebben onze speciale aandacht.

Polyfarmacie: wij kijken in overleg met de apotheker kritisch naar de medicatie van mensen, die meer dan 5 middelen tegelijk gebruiken: is het nuttig en nodig of kan het misschien iets minder?

Eigenlijk moet iedereen met een hart- of vaatziekte een cholesterolverlager gebruiken. Wij doen een interne controle bij al onze patiënten met een bekende hart- of vaatziekte die niet bij een specialist onder controle is of hij/zij een cholestrolverlager nodig heeft. 

Wij doen niet mee aan onderzoek met ondersteuning van de farmaceutische industrie.