Openingstijden

Praktijktijden

 Openingstijden

Telefonisch 
spreekuur huisarts

Informatie uitslagen via praktijkassistent

Maandag

 08.00-17.00u
 

 12.30-13.30u 11.30-12.00u

Dinsdag

 08.00-17.00u
     

 12.30-13.30u 11.30-12.00u

Woensdag

 08.00-17.00u


 18.00-20.15u

12.30-13.30u     

11.30-12.00u

Donderdag

 08.00-17.00u

 12.30-13.30u 11.30-12.00u

Vrijdag

 08.00-17.00u

 12.30-13.30u

11.30-12.00u

  Toelichting op praktijktijden:


08.00-12.30u: De praktijk is (telefonisch) bereikbaar voor al uw vragen, afspraken maken enzovoorts. Wilt u voor alle niet spoedeisende vragen gedurende deze tijd met onze assistente bellen.

11.30-12.00u: de praktijkassistent is dagelijks op deze tijd beschikbaar om u te informeren over uitslagen van verricht onderzoek.

12.30-13.30u: Telefonisch spreekuur door één van de huisartsen.

13.30-17.00u: De praktijk is uiteraard (telefonisch) bereikbaar maar wilt u tijdens deze uren alleen bellen voor spoedeisende zaken omdat de assitente in de middag haar eigen spreekuren doet voor bloeddrukcontrole en alle andere voorkomende zaken.

18.00-20.15u: Avondspreekuur. Er is chirurgisch spreekuur, spreekuur voor alle klachten en de praktijkondersteuner houdt spreekuur voor haar patiënten

Op momenten dat wij niet bereikbaar zijn, wordt u voor spoedeisende zaken via de telefooninstallatie naar dokter J. Smaal of dokter W. Ouwendijk verwezen. Beide artsen kunnen met uw toestemming ook uw dossier inzien.

17.00-08.00u: De praktijk is gesloten. U kunt de dienstdoend huisarts bereiken via de Huisartsenpost tel. 023-2242322.