Preventie (voorkomen van ziekte)

Wij vinden 'voorkomen beter dan genezen'.

Wij kunnen u ondersteuning bieden bij stoppen met roken. Ook doen wij  graag controles van bijvoorbeeld bloeddruk en cholesterol om te bepalen hoe groot uw kansen zijn op hart- en vaatziekten en wat uzelf en wij kunnen doen om deze kansen op ziekte te verkleinen.

Elke patiënt kan via de praktijkassistente een afspraak bij de praktijkondersteuner maken voor deze controles; wij noemen dit een 'CVR', een CardioVasculaire Risicoscreening. Vooral patiënten tussen 40 en 60 jaar nodigen wij nadrukkelijk uit zich hiervoor aan te melden.