Urineweginfectie (blaasontsteking)

Vrouwen > 12 jaar

Indien u het vermoeden heeft dat uw klachten door een blaassontsteking veroorzaakt worden, dan kunt u voor 12 uur tijdens werkdagen een beetje ochtendurine in een schoon en afgesloten potje voorzien van uw naam en uw geboortedatum samen met een vooraf ingevuld formulier (zie hieronder) bij de balie afgeven. I.v.m. de uitslag kunt u dezelfde dag naar de huisarts bellen tijdens het telefonisch spreekuur tussen 12:30 - 13:30 uur.

Mannen > 12 jaar en kinderen < 12 jaar

Bij mannen en kinderen kan een blaasonsteking soms met complicaties verlopen; daarom worden zij verzocht om een afspraak te maken bij de huisarts. Tevens wordt u verzocht om wat ochtendurine in een schoon en afgesloten potje voorzien van uw naam en geboortedatum en samen met een vooraf ingevuld formulier (zie hieronder) af te geven bij de balie. Voor kinderen waarbij het niet lukt om urine op te vangen kunt eventueel gebruikmaken van een plaszakje dat verkrijgbaar is bij de apotheek.

Voor een ieder geldt: lever de ochtendurine binnen twee uur na opvang bij de balie in. Indien dit niet lukt kunt u de urine zolang in de koelkast bewaren.

formulier t.b.v. onderzoek blaasontsteking voor vrouwen > 12 jaar

formulier t.b.v. onderzoek blaasontsteking voor mannen > 12 jaar

formulier t.b.v. onderzoek blaasontsteking voor kinderen < 12 jaar